รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของกรมควบคุมโรค
( รับสมัครเปิดรับสมัคร 7 - 15 พฤษภาคม 2558 )
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
( รับสมัครเปิดรับสมัคร 1 - 21 ตุลาคม 2557 )