รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
( รับสมัครเปิดรับสมัคร 1 - 21 ตุลาคม 2557 )